نتایج سومین جهانی کاریبو

نتایج درخشان سومین آزمون جهنی کاریبو

عرض تبریک به مدیر و کادر آموزشی و اولیاء گرامی و دانش آموز سخت کوش.

 

 

گزارش تصویری