مناسبت ها

حکیم فردوسی

ما در این مدرسه جمع شده ایم تا با استفاده از برترین اساتید و معلمین خود اینده فرزندان شما و کشور خویش را رقم بزنیم

در مدرسه ما غیر از درس به بهتر شدن رشد و تربیت فرزند توجه میشود زیرا که این مهم باعث رشد فکری کودک میگردد

به امید موفقیت های روز افزون

ادامه ...
حکیم فردوسی

مقالات

روش های درس خواندن به طور صحیح   عواملی که در یادگیری آسان تاثیر دارند برای بهبود و افزایش بازده یادگیری باید اصولی را با دقت اجرا...

بیشتر