برگزاری جلسه اولیا و مربیان

برگزاری اولین جلسه حضوری اولیا و مربیان در سال ۱۴۰۱

 

خدا قوت

گزارش تصویری