برگزاری اولین جلسه دبیران در سال تحصیلی 1400

اولین جلسه دبیران در مقطع متوسطه اول جهت هماهنگی کلاسهای تابستان 1400 با حضور نماینده محترم موسس و مدیر دبیرستان و معاون آموزشی و دبیران گرامی برگزار گردید.

گزارش تصویری