برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان پایه ششم

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان پایه ششم در سال تحصیلی 1400 با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در سالن اجتماعات مجتمع برگزار گردید.

در این برنامه که با حضور نماینده موسس سرکار خانم جانلو و مدیر دبیرستان جناب آقای امینی و معاون آموزش سرکار خانم درویش و همچنین مشاوره ارشد جناب آقای طالاقانی و معاون پایه سرکار خانم حامدی و کارشناس آموزش متوسطه جناب آقای مومیوند همراه بود، لوح سپاس به همراه هدایا به دانش آموزان خوب پایه‌ی ششم اهدا گردید.

 

با آرزوی موفقیت برای همه‌ی آقا پسرها

 

گزارش تصویری