دیپلم افتخار

کسب مقام برتر دانش آموز کیان شادمان را در مسابقات جهانی ریاضی کانگورو 2021 را به خانواده بزرگ مجتمع فردوسی حکیم تبرک عرض می‌نماییم.