برترین تیم ها در مسابقات کشوری رباتیک

موفقیت پسران توانمند فردوسی حکیم در مسابقات کشوری رباتیک در سطوح مختلف

گزارش تصویری