المپیاد علمی

برگزاری آزمون المپیاد علمی

برگزاری اولین آزمون المپیاد علمی در روز پنج شنبه 99/11/16 از ساعت 10 صبح در مقطع دانش آموزان موفق پایه‌ی ششم .

گزارش تصویری