نتایج  اولین آزمون جهانی ریاضی (کاریبو)

نتایج اولین آزمون جهانی ریاضی (کاریبو)

دانش آموزان سخت کوش مدرسه توانتستند در اولین مسابقه جهانی ریاضی و هوش به مقام اول دنیا دست پیدا کنند و نتایج بسیار درخشانی بدست آورند