مقام نخست مسابقات رباتيك آسيايي 2019

 

ما مي‌توانيم..........

كسب مقام نخست در مسابقات رباتيك آسيايي 2019 در ليگ امدادگر فضايي توسط دانش آموزان علي سينا امامي و كيارش مافي را به خانواده بزرگ فردوسي حكيم تبريك عرض مي‌نماييم.