رباتیک

آموزش رباتیک

آموزش رباتیک ، در حال حاضر یکی از رشته های جذاب برای کودکان و نوجوانان است ،چون رشته رباتیک با توجه به رشد علم و تکنولوژی در دنیا ،در آینده یکی از مهمترین شاخه های علم خواهد بود و علاوه بر آن ،کار کردن و ساختن ربات باعث رشد تفکر و خلاقیت در کودکان می شود .

ایجاد خلاقیت با آموزش رباتیک

پس با یادگیری رباتیک ، زمینه ایجاد خلاقیت را برای کودکان خود فراهم خواهیم کرد .شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان همراهی والدین را می طلبد چرا که با هدایت و راهنمایی در کنار آموزش ،مسیر پیشرفت برای آنها فراهم خواهد شد.

پس در این راه مهم قدم نهادیم تا دنیای رباتیک را به کودکانمان معرفی کنیم و با ایجاد بستر مناسب در جهت آماده سازی آینده درخشان آنها کوشا باشیم.
در این راستا مجتمع فردوسی با هدف هدایت، آموزش و رشد استعدادهای نهفته،همزمان با بالا بردن توانایی هایی ایده پردازی و خلاقیت علمی و طراحی عملی،برای هر گروه سنی ، دوره های آموزش رباتیک را برگزار می کند
.

گزارش تصویری