معاینات وارزیابی وضعیت سلامت دانش آموزان

معاینات وارزیابی وضعیت سلامت دانش آموزان پایه چهارم و هفتم به صورت غربالگری از طرف مرکز سلامت در تاریخ   ۹۸/۱۱/۲۹   انجام شد.

گزارش تصویری