اردوی بازدید از موزه علم و فن آوری

اردوی بازدید از موزه علم و فن آوری دانش آموزان دبیرستان دوره اول

به گزارش روابط عمومی مجتمع :دانش آموزان دبیرستان متوسطه دوره اول در تاریخ دوشنبه 21-11-98 از موزه علم و فناوری بازدید کردند.

در این بازدید دانش آموزان از موزه علم و فناوری، بازی گلف مندلیف و سازه مندلیف و نمایشگاه دائمی محصولات فناورانه و دانش بنیان بازدید کردند.

هدف از این بازدید  ایجاد سازوکاری برای آشنایی دانش آموزان با ایده پردازی، نحوه پذیرش  ایده های دانش آموزی در موزه، نحوه دریافت مشاوره های فنی و تخصصی و انواع حمایت های  موزه علم و فناوری از دانش آموزان صاحب ایده و نوآور و...... می باشد.

گزارش تصویری