شرکت تیم رباتیک در مسابقات ایران اوپن

شرکت تیم قدرتمند فردوسی در مسابقات ایران اوپن ۲۰۲۲ در دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش تصویری