برگزاری چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان

در روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه، چهارمین جلسه انجمن با حضور همه‌ی اعضای محترم  در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

گزارش تصویری