کسب مقام برتر در آزمون مبتکران

موفقیت دانش‌آموزان عزیز در آزمون کشوری مبتکران در پایه سوم، چهارم و پنجم 

گزارش تصویری