تقدیر از دانش آموزان در آزمون‌های برتر

ارائه تقدیر نامه به دانش آموزان برتر

ارائه تقدیر نامه به دانش آموزان برتر در آزمونهای هماهنگ در مجتمع هوشمند پسرانه فردوسی حکیم با حضور مدیر محترم خانم صفات.

گزارش تصویری