بازارچه خیریه

بازارچه خیریه به مناسبت دهه مبارک فجر

بازارچه خیریه به مناسبت دهه مبارک فجر

آشنایی دانش آموزان عزیز با شغل و درآمد.

گزارش تصویری