برگزاری کلاسهای آنلاین مجتمع (ترم اول سال تحصیلی 1400-1399)

به روایت تصویر

ترم اول مجازی

به روایت تصویر

ترم اول مجازی

گزارش تصویری