برگزاری آزمون جامع آنلاین در پایه ششم و هفتم و هشتم

برگزاری آزمون جامع تستی آنلاین در پایه ششم و هفتم و هشتم

روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 99 از ساعت 10 تا 12 مقطع ششم و از ساعت 13 الی 15 مقطع هفتم و هشتم